Zapowiedzi

Przekład i opracowanie: Tomasz Palmirski, Kamil Sorka, Krzysztof Hilman

Kodeks Justyniański, Tom 4

Redakcja naukowa: Jolanta M. Marszalska, Waldemar Graczyk

Jezuici. Nauka i nauczanie, sztuka, kultura, duchowość XVI-XX w.

Redakcja naukowa: Artur Górak

Księstwo Warszawskie: skok w nowoczesność