Zapowiedzi

Tomasz Palmirski, Jarosław Reszczyński, Kamil Sorka, Krzysztof Hilman

Kodeks Justyniański, Tom 2

Bronisława Baudouin de Courtenay

PAMIĘTNIK (z lat 1893–1894)

Marian Ignacy Morawski SJ

Podstawy etyki i prawa

Redakcja naukowa: Bogumił Szmulik, Jacek Jaworski

Prawo warstwowe. Zagadnienia prawnomiędzynarodowe

Redakcja naukowa: Bogumił Szmulik, Jacek Jaworski

Uchwała Krajobrazowa. Zagadnienia konstytucyjne