Polityka prywatności

Instytut De Republica zapewnia bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych.

Polityka prywatności przedstawia zasady i sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkowniku Sklepu internetowego Instytutu De Republica, (dalej: „Użytkownik”).

Podstawą prawną przetwarzania powierzonych danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204) oraz inne aktualnie obowiązujące przepisy prawa krajowego.

Instytut De Republica stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Administrator danych osobowych dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Instytut De Republica
z siedzibą w Warszawie (00-761) przy ul. Belwederskiej 23/1, NIP 7011029979, REGON 388748947

Kontakt z Administratorem danych osobowych

W razie jakichkolwiek pytań  dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkownika, prosimy o kontakt pod adresem: ul. Belwederska 23/1, 00-761 Warszawa, adres e-mail: rodo@iderepublica.pl.

Zakres i cel zbierania danych osobowych Użytkownika

I.  Założenie konta klienta w Sklepie internetowym Instytutu De Republica

Zakładając konto klienta, Użytkownik jest proszony o podanie niezbędnych danych do utworzenia i obsługi konta:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 • adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki; w przypadku niektórych form dostawy adres nie jest potrzebny – w takim wypadku prosimy o wskazanie punktu odbioru przesyłki;
 • adres email – niezbędny do logowania i komunikacji związanej z korzystaniem ze Sklepu internetowego;
 • numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników) oraz, w wyjątkowych sytuacjach do komunikacji związanej z korzystaniem ze Sklepu internetowego;
 • login i hasło.

Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe, jest niezbędne do założenia konta klienta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta klienta. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

W przypadku logowania się do Sklepu internetowego za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej oferowanej przez podmioty, nad którymi nie mamy żadnej kontroli, np. Facebook czy Google, dane: adres e-mail oraz imię i nazwisko, pozyskiwane są w postaci identyfikatora  konta Użytkownika w tym serwisie.

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta klienta – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, natomiast w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda;
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie praw Instytutu De Republica;
 • analizy i statystyki – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników i sposobu korzystania z konta klienta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
 • publikacji nieprofilowanych reklam naszych towarów lub usług – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na marketingu bezpośrednim;
 • informowania Użytkownika o okolicznościach dotyczących Sklepu internetowego
  i nie mających charakteru informacji handlowych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na informowaniu o prowadzonej przez Instytut De Republica w tym zakresie działalności.

II.  Newsletter

Użytkownikom, którzy w tym celu podali swój adres e-mail, świadczymy usługi newslettera, czyli dostarczania informacji handlowych dotyczących oferowanych przez Instytut De Republica produktów lub usług. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki newslettera.

W przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest zgodaUżytkownika;

III.  Dane Użytkowników, które pobierane są automatycznie

W celu umożliwienia świadczenia usługi oraz w celu ochrony praw autorskich, jak również w celach statystyczno-rozliczeniowych Administrator danych osobowych przetwarza dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkowników z usług Sklepu internetowego.

W tym celu serwer:

 • monitoruje adres IP, z którego łączy się Użytkownik;
 • zbiera informacje statystyczne o przeglądanych stronach.

Serwis nie przechowuje żadnych informacji o konfiguracji sprzętowej komputera lub programach zainstalowanych na komputerze Użytkownika.

System informatyczny, z którego korzysta Sklep internetowy, automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzysta Użytkownik łącząc się ze Sklepem internetowym. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych
i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adresu wejścia do Sklepu internetowego i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji, w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania, co stanowi prawnie uzasadniony interes.

Dane te nie są nigdy łączone z innymi danymi i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Pozyskanie tych danych nie wywołuje żadnych skutków prawnych dla Użytkownika i nie wpływa na Jego sytuację.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są:

 • przez czas świadczenia usługi;
 • do czasu wycofania wyrażonej zgody;
 • do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu;
 • do czasu skutecznego żądania usunięcia danych.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE  UŻYTKOWNIKOWI

Użytkownik ma prawo do:

 • dostępu do danych, w tym uzyskania kopii;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • przenoszenia danych;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie (co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody);
 • wniesienia sprzeciwu;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim (kontrahentom, operatorom płatności),  jeśli  jest  to  niezbędne  do  świadczenia usług w ramach Sklepu internetowego oraz w sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym.
Za wyjątkiem tych sytuacji, dane osobowe będą ujawnione wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej Polityce prywatności.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA OBSZAR EOG

Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza obszar EOG,
z zastrzeżeniem danych pochodzących z wtyczek mediów społecznościowych, zgodnie z informacją zawartą poniżej. 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

W Sklepie internetowym używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter i Pinterest.

W związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego, który zawiera taką wtyczkę, przeglądarka Użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka Użytkownika wyświetliła Sklep internetowy, nawet jeśli Użytkownik nie posiada profilu u danego usługodawcy, czy nie jest u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez przeglądarkę Użytkownika przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy i tam przechowywana.

Jeśli Użytkownik zalogował się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę w Sklepie internetowym do profilu Użytkownika w danym serwisie społecznościowym.
W przypadku użycia przez Użytkownika danej wtyczki, np. przycisku „Lubię to” lub „Retweetuj”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako kontakty Użytkownika.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności Użytkowników zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.
Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Twitter: https://twitter.com/en/privacy
Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

Jeśli Użytkownik nie chce, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin w Sklepie internetowym bezpośrednio jego profilowi
w danym serwisie, to przed wizytą w Sklepie internetowym konieczne jest wylogowanie się z tego serwisu. Możliwe jest także całkowite uniemożliwienie załadowania na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki Użytkownika,
np. blokujące skrypty.

NARZĘDZIA PARTNERÓW

W celu świadczenia usług w ramach Sklepu internetowego oraz ich ulepszania
i analizy, wykorzystywane są także usługi i narzędzia innych podmiotów, w celach niżej określonych.

GOOGLE ANALYTICS

W Sklepie internetowym używane są narzędzia Google Analytics, udostępnianego przez Google Inc. z siedzibą w USA, w celu poprawy jakości usług. W ramach tej funkcji wykorzystuje się pliki cookies do zdobywania i analizy informacji dotyczących m.in. liczby odwiedzanych stron, skuteczności kampanii marketingowych czy czasu spędzanego w Sklepie internetowym.

PROFILOWANIE

Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane, o ile zostanie wyrażona odrębna zgoda, w sposób zautomatyzowany, tj. w formie profilowania. Konsekwencją profilowania jest przypisanie danej osobie profilu, w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

Na podstawie profilowania wykonywane są analizy, których skutkiem jest:

 • optymalizacja Sklepu internetowego (m.in. wyglądu, treści, ofert), pod kątem preferencji Użytkowników:
 • rekomendowanie treści Sklepu internetowego, zgodnych z profilem aktywności;
 • emisja reklam skierowanych do oznaczonych grup odbiorców
 • wysyłka newslettera dostosowanego do preferencji Użytkowników;
 • podtrzymanie sesji Użytkownika po zalogowaniu się przez niego do Konta klienta.

Dane te nie są przetwarzane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec Użytkowników, które mogłyby wpłynąć na prawa Użytkowników.

POLITYKA COOKIES

Sklep internetowy stosuje tzw. ciasteczka (ang. cookies). Są to małe pliki tekstowe umieszczane na urządzeniach Użytkowników (np. komputerach) za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Pliki te pozwalają na przechowywanie określonych informacji na urządzeniu Użytkownika, a następnie ich odczytanie przez Sklep internetowy, który te pliki stworzył. Cookies zawierają zwykle oprócz nazwy domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, także czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.

Cookies wykorzystywane są w celu:

 • dopasowania zawartości witryn serwisu internetowego do indywidualnych upodobań Użytkownika oraz optymalizacji korzystania przez niego ze stron internetowych;
 • utrzymania sesji Użytkownika serwisu internetowego po zalogowaniu;
 • tworzenia statystyk w celu ulepszenia struktury i zawartości serwisu internetowego;
 • dostarczania Użytkownikom treści reklamowych odpowiadających ich indywidualnym preferencjom.

Sklep internetowy nie przechowuje żadnych informacji o konfiguracji sprzętowej komputera lub programach zainstalowanych na komputerze Użytkownika.

W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Jeżeli Użytkownik nie dokona zmiany ustawień w zakresie cookies, to pliki te będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika. Oznacza to, iż Administrator będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

 ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Sklep internetowy zastrzega sobie prawo zmiany Polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo lub ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Sklepu internetowego.