Jan Zamoyski – czasy, ludzie, polityka

Redakcja naukowa: Bogusław Kopka, Dariusz Karczewski, Paweł Skrzydlewski

Premiera: 2023

Opis

Publikacja Jan Zamoyski (1542–1605). Czasy – ludzie – polityka to zbiór artykułów z dziedziny historii, politologii, historii kultury, sztuki i architektury, których autorzy wywodzą się z kilkunastu polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Wspólnym mianownikiem publikacji jest postać, działalność i otoczenie Jana Zamoyskiego, kanclerza wielkiego koronnego i hetmana wielkiego koronnego.  Wybitny mąż stanu, utrwalony w polskiej historii również jako dowódca wojskowy, mecenas sztuki, założyciel miasta Zamościa i fundator tamtejszej Akademii Zamojskiej.

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa:

, ,