Polityka klimatyczna i energetyczna Unii Europejskiej

Redakcja naukowa: Łukasz Gołąb, Bogumił Szmulik

99,00 

Najniższa cena produktu z ostatnich 30 dni: 99,00 .

Opis

Zapewnienie ciągłości i niezawodności dostaw paliw i energii stanowi istotne wyzwanie stojące przed współczesnym państwem, zarówno w aspekcie gwarancji jego suwerenności w wymiarze międzynarodowym, jak i w aspekcie gwarancji podstawowych praw i wolności obywatelskich (prawa do godnego życia), ochrony porządku publicznego, czy wreszcie w aspekcie jego odpowiedzialności za prawidłowy stan gospodarki. Jednocześnie też nie ulega wątpliwości, iż sektor energetyczny w istotny sposób wpływa na środowisko naturalne, w tym na zmiany klimatu. Z tego względu konieczność uwzględnienia wymogów ochrony środowiska w sektorze energetycznym nie budzi wątpliwości, natomiast rozstrzygnięcia wymaga kwestia możliwego do zaakceptowania poziomu tej ochrony, jej instrumentów i koniecznego wyważenia z pozostałymi celami regulacji gospodarki.

Z uwagi na ogromne znaczenie sektora energetycznego dla funkcjonowania współczesnej cywilizacji, kształtowanie i następnie wdrażanie polityki energetycznej, oraz powiązanej z nią polityki klimatycznej, musi uwzględniać cały kontekst i znaczenie sektora energetycznego zarówno w jego wymiarze globalnym, krajowym i regionalnym. Chodzi tu o tak kluczowe kwestie, jak chociażby ekonomiczne i społeczne koszty transformacji energetyki, uwzględnienie potencjału i możliwości w tym zakresie po stronie poszczególnych państw członkowskich, wpływ tej transformacji na konkurencyjność europejskiej gospodarki, zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego traktowanego również jako element bezpieczeństwa narodowego państw członkowskich i ich obywateli, czy też stymulowanie rozwoju gospodarczego i technologicznego.

Jako, że kompetencje odnoszące się do regulowania powyższych zagadnień są w zróżnicowany sposób rozłożone pomiędzy Unię i jej państwa członkowskie, jak najbardziej zasadne wydaje się dokonanie krytycznej analizy podstaw prawnych, celów, instrumentów i dotychczasowych założeń rozwoju unijnej polityki energetycznej i klimatycznej i to w ujęciu interdyscyplinarnym. Monografia naukowa „Polityka energetyczna i klimatyczna Unii Europejskiej” pod redakcją dra hab. Bogumiła Szmulika, prof. ucz. i Łukasza Gołębia podejmuje próbę przedstawienia tej skomplikowanej i wielowątkowej tematyki, prezentując opracowania wybitnych polskich specjalistów, badaczy problematyki funkcjonowania Unii Europejskiej i jej polityk.

Informacje dodatkowe

Waga 2 kg
Wymiary 15,5 × 23,6 × 3 cm
Redakcja naukowa:

,

Współautorzy

Zbigniew Bukowski, Piotr Czekalski, Łukasz Gołąb, Genowefa Grabowska, Tomasz Grzegorz Grosse, Leszek Karski, Marcin Kraśniewski, Magdalena Maksymiuk, Paweł Sałek, Przemysław Sobolewski, Bogumił Szmulik, Przemysław Wasylik

Serie wydawnicze

Rok wydania

2024

ISBN

978-83-67253-79-6

Język

Liczba stron

374

Oprawa

twarda specjalna

Wydanie

pierwsze

Wydawca

Instytut De Republica

Zakres publikacji

Prawo