Varia de iure Romano

Redakcja naukowa: Anna Tarwacka

Premiera: 2024

Opis

Prawo rzymskie, niezaprzeczalnie stanowiące fundament europejskiej kultury prawnej, jest w Polsce prężnie rozwijającą się dyscypliną naukową oraz przedmiotem w dydaktyce akademickiej.

Publikacja Wydawnictwa Instytutu De Republica zatytułowana „Varia de iure Romano” stanowi wybór tekstów wybitnych polskich romanistów dotyczących rozmaitych zagadnień z zakresu rzymskiego prawa prywatnego, publicznego, a także jego recepcji. Teksty te publikowane były w czasopiśmie „Zeszyty Prawniczy” od 2001 roku w języku polskim, a teraz – w przekładzie na język angielskim – mają szansę dotrzeć do znacznie szerszego grona odbiorców.

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa:

Serie wydawnicze