Zapowiedzi

Redakcja naukowa: Dariusz Karczewski, Bogusław Kopka, Paweł Skrzydlewski

Jan Zamoyski – czasy, ludzie, polityka

Redakcja naukowa: Jolanta M. Marszalska, Waldemar Graczyk

Jezuici. Nauka i nauczanie, sztuka, kultura, duchowość XVI-XX w.

Redakcja naukowa: Jacek Jaworski, Bogumił Szmulik

Prawo warstwowe. Zagadnienia prawnomiędzynarodowe

Redakcja naukowa: Anna Tarwacka

Varia de iure Romano

Marian Ignacy Morawski SJ

Podstawy etyki i prawa