Zapowiedzi

Przekład i opracowanie: Tomasz Palmirski, Kamil Sorka, Krzysztof Hilman

Kodeks Justyniański, Tom 4

Redakcja naukowa: Jolanta M. Marszalska, Waldemar Graczyk

Jezuici. Nauka i nauczanie, sztuka, kultura, duchowość XVI-XX w.

Redakcja naukowa: Artur Górak

Księstwo Warszawskie: skok w nowoczesność

Redakcja naukowa: Jarosław Kłaczkow, Zbigniew Girzyński

Ład wersalski i zmiany terytorialne w Europie po I wojnie światowej

Redakcja naukowa: Jacek Kordel, Jakub Bajer

Pierwszy rozbiór Polski w świetle najnowszych badań

Bronisława Baudouin de Courtenay

PAMIĘTNIK (z lat 1893–1894)

Marian Ignacy Morawski SJ

Podstawy etyki i prawa

Redakcja naukowa: Jacek Jaworski, Bogumił Szmulik

Prawo warstwowe. Zagadnienia prawnomiędzynarodowe

Redakcja naukowa: Dariusz Karczewski, Bogusław Kopka, Paweł Skrzydlewski

Jan Zamoyski – czasy, ludzie, polityka

Redakcja naukowa: Anna Tarwacka

Varia de iure Romano