Kodeks Justyniański, Tom 4

Przekład i opracowanie: Tomasz Palmirski, Kamil Sorka, Krzysztof Hilman

Premiera: 2024

Opis

KODEKS JUSTYNIAŃSKI to kolejna publikacja Wydawnictwa Instytutu De Republica w ramach obszernego zbioru Fontes Iuris Romani. To najbardziej aktualna część kodyfikacji prawa rzymskiego przeprowadzonej w latach 528–533 na polecenie cesarza Justyniana I Wielkiego (obok Digestów i Instytucji był on podstawowym źródłem prawa stosowanym w wymiarze sprawiedliwości i administracji państwa). Składa się z 12 ksiąg zawierających łącznie ponad 4600 fragmentów (rozporządzeń cesarskich) od czasów Hadriana do Justyniana. Księgi obejmują przepisy prawa kościelnego, ustrojowego, cywilnego, karnego, administracyjnego oraz finansowego.

Niniejszy przekład jest pierwszym przekładem Kodeksu na język polski i na potrzeby tego wydania został podzielony na cztery tomy: tom pierwszy obejmuje księgi 1–2, tom drugi – księgi 3–5, tom trzeci – księgi 6–8, tom czwarty – księgi 9–12.

Informacje dodatkowe

Przekład i opracowanie:

, ,

Serie wydawnicze