PAMIĘTNIK (z lat 1893–1894)

Bronisława Baudouin de Courtenay

Premiera: 2024

Opis

Bronisława Baudouin de Courtenay (1846-1919) pochodziła z jednego z najstarszych rodów w Europie. W jej żyłach płynęła królewska krew, a ona i jej rodzeństwo byli w prostej linii potomkami króla Franków Ludwika VI Grubego. W odróżnieniu od brata Jana Niecisława Ignacego, światowej sławy językoznawcy, o niej samej nie zachowało się zbyt wiele informacji. Pamiętnik jest jednym z nielicznych źródeł naświetlających nieco wyraźniej osobę autorki. Z jego kart dowiadujemy się, że Bronisława była osobą mocno zaangażowaną w sprawy kultury polskiej. Wyraźnie odczuwała potrzebę jej podtrzymywania w trudnym dla narodu okresie zaborów, widać też zakorzenioną w niej potrzebę poszerzania horyzontów poznawczych.

Publikacja przygotowana przez Instytut De Republica ukazuje też silne więzy rodzinne, które łączyły Baudouinów, podtrzymywane często na przekór przeciwnościom losu (zaborom, rewolucjom, wojnie). A w końcu chodzi o rodzinę, której wkładu w rozwój kultury i nauki polskiej nie sposób przecenić. Ten ważny dla dalszych badań nad historią rodu dokument przypomina nazwiska osób, które bez wątpienia powinny utrwalić się na kartach historii kultury polskiej.

Publikację opracował Mateusz Kowalski.

Informacje dodatkowe

Autor

Serie wydawnicze