Problematyka prawna instrumentów finansowych na rynku odnawialnych źródeł energii

Kamil Olczak

129,00 

Najniższa cena produktu z ostatnich 30 dni: 129,00 .

Opis

Zakres tematyczny publikacji koncentruje się na problematyce prawnej związanej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE) na terytorium Polski, analizując ją przez pryzmat rynku finansowego.

Autor dokonuje dogłębnej analizy kwestii prawnych zarówno w kontekście polskim, jak i w świetle regulacji Unii Europejskiej dotyczących OZE. Ta interdyscyplinarna perspektywa pozwala na kompleksową ocenę procesu powstawania, zakresu i rozwoju aspektów prawnych i ekonomicznych związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz czynników wpływających na rozwój rynku energii pochodzącej z tych źródeł.

W rozdziale pierwszym przedstawiono ewolucje rozwiązań, podstawowe pojęcia oraz klasyfikację rodzajów odnawialnych źródeł energii. W drugim rozdziale rozważono kluczowe czynniki wpływające na rozwój rynku energii ze źródeł odnawialnych, takie jak: bezpieczeństwo energetyczne, zasada zrównoważonego rozwoju oraz efektywność ekonomiczna i energetyczna. Rozdział trzeci zawiera analizę rozwiązań prawnych w zakresie OZE przez pryzmat dokumentów międzynarodowych w sprawie zmian klimatu, podstaw prawnych dotyczących odnawialnych źródeł energii w UE oraz krajowych podstaw prawnych regulujących funkcjonowanie rynku odnawialnych źródeł. Przedmiot badań kolejnego rozdziału stanowią rodzaje instrumentów finansowych stosowanych w obszarze OZE, co pozwala zrozumieć mechanizmy finansowania i wsparcia dla projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii. W piątym rozdziale omawiana jest pomoc publiczna jako istotny instrument wspierający rynek OZE. Autor analizuje pojęcie pomocy publicznej, jej zasady, a także dopuszczalność jej udzielania, zwracając uwagę na kwestie finansowania projektów OZE.

„Problematyka prawna instrumentów finansowych na rynku odnawialnych źródeł energii” stanowi cenne źródło informacji, dzięki szczegółowym analizom różnych aspektów i instrumentów związanych z OZE, daje czytelnikom kompleksową wiedzę na ten temat, z perspektywy prawa.

Informacje dodatkowe

Autor

Serie wydawnicze