Terror szaleje. Pierwsze miesiące okupacji niemieckiej na Pomorzu Gdańskim

Sylwia Grochowina

Premiera: 2023

„Kto nie przeżył tych lat okupacji na Pomorzu, nie może wyobrazić sobie tamtego piekła, bo Pomorze znalazło się na samym dnie piekła okupacyjnego” – pisano w 1943 roku w piśmie konspiracyjnym „Ziemie Zachodnie Rzeczypospolitej” wydawanym w czasie wojny przez Delegaturę Rządu RP na Kraj.

Opis

Publikacja Wydawnictwa Instytutu De Republica zatytułowana Terror szaleje. Pierwsze miesiące okupacji niemieckiej na Pomorzu Gdańskim autorstwa dr hab. Sylwii Grochowiny, prof. ucz. ma nakreślić realia okupacyjnego życia na Pomorzu Gdańskim od września do grudnia 1939 roku, okresu dramatycznego dla mieszkańców tego terenu.

W książce zostaną poruszone również następujące zagadnienia: niemieckie plany polityczne wobec Pomorza Gdańskiego (1919-1939), zajęcie Pomorza Gdańskiego przez wojska niemieckie we wrześniu 1939 roku i miejsce tego obszaru w strukturze administracji okupacyjnej, założenia i wytyczne polityki narodowościowej niemieckich władz okupacyjnych, eksterminacja ludności polskiej, akcja wysiedleńcza, warunki życia Polaków.

Informacje dodatkowe

Autor

Serie wydawnicze