Wyrównywanie szans edukacyjnych w polskim systemie oświaty. Studium prawne w 250. rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej

Ilona Hajscewicz-Zimek

Premiera: 2023

Opis

Publikacja Wyrównywanie szans edukacyjnych w polskim systemie oświaty. Studium prawne w 250. rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej to obszerna analiza obowiązujących przepisów prawa zapewniających dzieciom i młodzieży równy dostęp do edukacji. Monografia jest kompleksowym opracowaniem problematyki występowania nierówności edukacyjnych i sposobów ich minimalizowania od rysu historyczno-teoretycznego i ogromnego wpływu Komisji Edukacji Narodowej na upowszechnianie prawa do nauki w Polsce, poprzez prezentację gwarancji prawno-instytucjonalnych, aż po praktyczne rozwiązania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych.

Informacje dodatkowe

Autor